Taller de Dibuix Artístic

Aquest Taller es planteja com un descobriment al fet de dibuixar, no solament des de la vessant tècnica sinó des de l´observació i comprensió dels conceptes i sistemes conceptuals que s´hi relacionen. S´introdueixen i desenvolupen els coneixements bàsics d´un dibuix descriptiu de la realitat, de la pròpia natura, mitjançant l´observació de l´estructura, la forma, l´espai, el volum, la llum …i l´anàlisi de l´espai de la representació pel que fa a la composició, al llenguatge visual, a la perspectiva, textura…Cal ressaltar també, la importància que es dona a l´expressivitat del llenguatge gràfic i al treball amb diferents tècniques : carbó, llapis, cretes, tinta xina, rotuladors… descobrint una infinitat de possibilitats d´expressió i comunicació.

Al mateix temps es fomenta la participació a la classe,el debat crític i constructiu ja sigui sobre obres d´art actuals o obres dels pròpis alumnes, la integració, el treball de grup així com un gran respecte pels treballs i idees dels altres.

Durada

El curs comença a mitjans de setembre i s´acaba a finals de juny. Les classes son els dilluns i/o els dimecres de 18.00h a 20.00h. Es pot escollir entre 2 o 4 hores a la setmana