Calendari de preinscripció i matriculació Tallers CURS 2022-2023Preinscripció 2022-2023.

-Difusió de barems i calendari 26 d’abril.

-Presentació de sol·licituds PREINSCRIPCIÓ TALLERS (Alumnes nous) Del 28 d’abril al 10 de maig. (accés al formulari)

-Publicació de les llistes baremades 12 de maig.

-Reclamacions a les llistes del barem 13 de maig.

-Resolució de les reclamacions 17 de maig.

-Sorteig 23 de maig a les 11:00h

-Publicació del llistat provisional 24 de maig

-Reclamacions del llistat provisional 25 de maig

-Publicació de les llistes definitives d’alumnat admès 1 de juny


Matriculació

-Alumnes tallers de continuïtat del 10 al 16 de maig

-Alumnes tallers nous del 20 de juny a l’1 de juliol

-Cicles formatius grau mitjà de l’11 al 15 de juliol

-Cicles formatius grau superior del 18 al 22 de juliol