Calendari de preinscripció i matriculació Tallers CURS 2023-2024

Preinscripció 2023-2024

-Difusió de barems i calendari 11 d’abril

-Presentació de sol·licituds PREINSCRIPCIÓ TALLERS (Alumnes nous) Del 8 al 22 de maig. 

-Publicació de les llistes baremades 26 de maig

-Reclamacions a les llistes del barem 29 de maig

-Resolució de les reclamacions 2 de juny

-Sorteig 05 juny – lletra de tall 1r cognom: B

-Publicació del llistat provisional 14 de juny

-Reclamacions del llistat provisional 15 de juny

-Publicació de les llistes definitives d’alumnat admès 19 de juny

Matriculació

-Alumnes tallers de continuïtat del 05 al 09 de juny

-Alumnes tallers nous del 20 al 28 de juny

-Cicles formatius grau mitjà del 30 de juny al 07 de juliol

-Cicles formatius grau superior del 19 de juny al 24 de juliol

Barems alumnat preinscrit

-Residir a Vilanova: 1 punt

-Alumnat de cicles de l’Emaid: 1 punt