COOPERART/CARTA DE SERVEIS

En l’àmbit dels Cicles Formatius, des de l’EMAiD donem gran importància a aquelles experiències d’aprenentatge que proporcionin un espai professionalitzador al nostre alumnat. Aquestes pràctiques poden establir-se amb entitats, organitzacions sense ànim de lucre, empreses, etc. i serveixen per estimular l’adquisició i consolidació d’un seguit d’habilitats i aprenentatges que seran fonamentals per a l’alumnat per tal d’inserir-se i desenvolupar-se professionalment. 

El programa Cooperart, vinculat al Mòdul de Gestió de Projectes Professionals, vol donar resposta mitjançant la Carta de Serveis del Centre a encàrrecs i propostes d’associacions que no representin intrusisme laboral o competència deslleial cap a altres empreses o professionals.

(Aquest Mòdul encara no s’està implementant. En conseqüència, el servei no podrà ser sol·licitat fins que no es posi en pràctica).

CARTA DE SERVEIS 

Pots descarregar la Carta de Serveis de l’EMAiD