Taller de Pintura

Curs dirigit a alumnes a partir dels 15 anys. La forma d´expressar-se a través de la pintura ha variat al llarg del temps, Això ha motivat l´ús de diferents procediments i la creació de noves maneres de veure i utilitzar el color, la forma, l´espai… L´objectiu d´aquest curs es que l´alumne/a entengui i investigui, de forma pràctica, els diferents codis del llenguatge visual, adquirint les bases per poder elaborar un llenguatge propi i personal.

Mitjançant un seguiment i assessorament individualitzat, l´alumne/a ha de trobar els fonaments expressius que li permetin obtenir un camí de recerca personal, un llenguatge propi. Mitjançant un treball amb equip, els alumnes aprenen a reflexionar, a ser crítics sobre les idees i els fets de l´art actual i l´art que genera cadascun d´ells/elles.

Cada alumne/a ha de cercar, explorar diferents i diverses tècniques per expressar el seu projecte i/o treball, tant a nivell tècnic com a nivell conceptual.

Durada

El curs comença a mitjans de setembre i s´acaba a finals de juny. Les classes son els dijous de 18.00h a 20.00h