NORMATIVA ESCOLAR

La normativa del centre és d’obligat coneixement per part de tot l’alumnat i professorat.