CFGS GRÀFICA PUBLICITÀRIA

Gràfica Publicitària és una branca de la família de Comunicació Gràfica i Audiovisual. El Cicle Formatiu de Grau Superior de Gràfica Publicitària –LOE-, té com a objectiu formar tècnics superiors especialitzats en el desenvolupament de projectes gràfics en les diferents aplicacions de missatge publicitaris. Planificar la realització del projecte d’imatge publicitària des de la identificació de l’encàrrec comunicatiu, la definició dels aspectes formals i estètics, funcionals i tècnics, fins a la realització del producte gràfic acabat, són algunes de les tasques a les que va adreçada aquesta formació.

Durada

El curs consta d’un total de 2000 hores lectives, repartides en quatre quatrimestres (dos cursos escolars). Les classes son de dilluns a divendres de 8.00h a 14.30h.

Continguts

Fonaments de la Representació i Expressió Visual (Pràctic) – 99 Hores – 6 Crèdits ECTS
Teoria de la Imatge (Teòric) – 66 Hores – 3 Crèdits ECTS
Història de la Imatge Publicitària (Teòric) – 99 Hores – 6 Crèdits ECTS
Fotografia (Pràctic) – 99 Hores – 6 Crèdits ECTS
Fonaments del Disseny Gràfic (Pràctic) – 99 Hores – 6 Crèdits ECTS
Tipografia (Pràctic) – 99 Hores – 6 Crèdits ECTS
Mitjans Informàtics (Pràctic) – 99 Hores – 6 Crèdits ECTS
Edició fotogràfica i sistemes d’impressió digital – 99 Hores – 6 Crèdits ECTS
Projectes de Gràfica Publicitària (Pràctic) – 400 Hores – 25 Crèdits ECTS
LLenguatge i Tecnologia Audiovisual (Pràctic) – 198 Hores – 12 Crèdits ECTS
Teoria de la Publicitat – Marketing (Teòric) – 99 Hores – 7 Crèdits ECTS
Formació i Orientació Laboral (Teòric) – 66 Hores – 3 Crèdits ECTS
Projecte Integrat (Pràctic) – 99 Hores – 10 Crèdits ECTS
Formació a centres de treball (Pràctic) – 280 Hores – 12 Crèdits ECTS
Total ( 2 Cursos Acadèmics ) – 2000 Hores – 120 Crèdits ECTS