Taller de Tall i Confecció (MODA)

Capacita per dissenyar i crear peces i col·leccions d’indumentària, emprar els sistemes de creació i elaboració de productes, tant pel que fa a les tendències com a les aplicacions tècniques, i distingir les característiques pròpies del món de la moda (senyor/a, joves, infants, complements i llar).

Al mateix temps es fomenta la participació a la classe, la integració, el treball de grup així com un gran respecte pels treballs i idees dels altres.

Durada

El curs comença a mitjans de setembre i s´acaba a finals de juny. Les classes son els dilluns i els dimecres de 17.00h a 20.00h. Es pot escollir entre 2h o 3h a la setmana.