CICLES FORMATIUS D’ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY

CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ

Preinscripció Telemàtica

del 2 al 8 de juny de 2020

Accés a l’aplicatiu

1.- Totes les sol·licituds es faran per via telemàtica en el següent link:

proves

2.- Un cop dins, al final de la pàgina trobareu l’opció: “PER INTERNET” per accedir a les dues opcions de realitzar la sol·licitud.

  • En cas de dubte i/o consulta, a l’hora de realitzar els tràmits, el centre
    us assessorarà al respecte per telèfon al 93.893.28.46.

Podrà preinscriure’s condicionalment, qui estigui cursant l’últim curs d’ESO o del estudis al·legats, i encara no disposi de les qualificacions corresponents.

En casos excepcionals ó de força major, es podrà presentar la sol·licitud i la documentació acreditativa al centre, concertant cita prèvia, per telèfon al 93.893.28.46. Les cites tindran una durada màxima de 20 minuts, i es faran dins de l’horari d’atenció al públic.

En cas de cita prèvia, caldrà presentar la documentació original i fotocopia. El centre no realitzarà fotocopies de cap document acreditatiu. També caldrà tenir present les mesures sanitàries i de prevenció establertes per l’administració competent.

Consulta de la oferta de places:

proves

CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR

Preinscripció Telemàtica

del 10 al 17 de juny de 2020

Accés a l’aplicatiu

1.- Totes les sol·licituds es faran per via telemàtica en el següent link:

proves

2.- Un cop dins, al final de la pàgina trobareu l’opció: “PER INTERNET” per accedir a les dues opcions de realitzar la sol·licitud.

  • En cas de dubte i/o consulta, a l’hora de realitzar els tràmits, el centre
    us assessorarà al respecte per telèfon al 93.893.28.46.

Podrà preinscriure’s condicionalment, qui estigui cursant l’últim curs dels estudis al·legats, i encara no disposi de les qualificacions corresponents.

En casos excepcionals ó de força major, es podrà presentar la sol·licitud i la documentació acreditativa al centre, concertant cita prèvia, per telèfon al 93.893.28.46. Les cites tindran una durada màxima de 20 minuts, i es faran dins de l’horari d’atenció al públic.

En cas de cita prèvia, caldrà presentar la documentació original i fotocopia. El centre no realitzarà fotocopies de cap document acreditatiu. També caldrà tenir present les mesures sanitàries i de prevenció establertes per l’administració competent.