CFGS GRÀFICA PUBLICITÀRIA

Gràfica Publicitària és una branca de la família de la Comunicació Gràfica i Audiovisual. Aquests estudis proporcionen els elements necessaris per formar professionals amb capacitat per dissenyar: productes, objectes, cartells, imatges, espais, imatges audiovisuals, pagines web, imatges tridimensionals, fotografia, anuncis publicitaris….

Durada

El curs consta d’un total de 2000 hores, repartides en dos cursos escolars. Les classes son de dilluns a divendres de 8.00h a 14.30h.

Continguts

Fonaments de la Representació i Expressió Visual (Pràctic) – 99 Hores
Teoria de la Imatge (Teòric) – 66 Hores
Història de la Imatge Publicitària (Teòric) – 99 Hores
Fotografia (Pràctic) – 99 Hores
Fonaments del Disseny Gràfic (Pràctic) – 99 Hores
Tipografia (Pràctic) – 198 Hores
Mitjans Informàtics (Pràctic) – 99 Hores
Edició fotogràfica i sistemes d’impressió digital – 99 Hores –
Projectes de Gràfica Publicitària (Pràctic) – 400 Hores
LLenguatge i Tecnologia Audiovisual (Pràctic) – 198 Hores
Teoria de la Publicitat – Marketing (Teòric) – 99 Hores
Formació i Orientació Laboral (Teòric) – 66 Hores
Projecte Integrat (Pràctic) – 99 Hores
Pràctiques d’Empresa (Pràctic) – 280 Hores
Total ( 2 Cursos Acadèmics ) – 2000 Hores