CFGS GRÀFICA INTERACTIVA*

REALITAT VIRTUAL I REALITAT AUGMENTADA

*Aquests estudis estan pendent d’autorització per part del Departament d’Ensenyament.

Durada

El curs consta d’un total de 2000 hores, repartides en dos cursos escolars. Les classes son de dilluns a divendres de 8.00h a 14.30h.

Continguts

Disseny d’Interfícies d’Usuari (UI)
Concept Art de Personatges i Escenaris
Modelat i Animació 3D
Art Videogràfic i Realització Video 360
Captura de Moviment
Motor VR/AR, Programació i IA
Sistemes de Control, Inputs, Interacció i Sensors
Projectes de Realitat Virtual i Augmentada per a diferents dispositius
Total ( 2 Cursos Acadèmics ) – 2000 Hores