CFGS ANIMACIÓ, DISSENY DE VIDEOJOCS I ENTORNS VIRTUALS

El perfil professional de Disseny de Videojocs, emmarcat en el cicle d’arts Plàstiques i Disseny de l’especialitat d’animació, té la finalitat de formar professionals del disseny de videojocs i aplicacions interactives amb capacitat de respondre de manera eficaç a les necessitats i potencialitat de la demanda del sector. En el panorama actual el disseny de videojocs esdevé una activitat amb un futur creixent i en constant evolució dintre del sector de l’audiovisual. Aquest cicle va adreçat a aquelles persones que vulguin una formació integral en el desenvolupament de projectes de videojocs i creació d’entorns virtuals, incidint en la seva vessant artística i creativa.

Continguts

1r Curs

2r Curs

Fonaments de la Representació i Expressió Visual – 99 Hores – 6 Crèdits ECTS
Formació i Orientació Laboral – 66 Hores – 3 Crèdits ECTS
Mitjans Informàtics – 99 Hores – 6 Crèdits ECTS
Projectes d'Animació – 200 Hores – 13 Crèdits ECTS
Teoria de la Imatge – 66 Hores – 3 Crèdits ECTS
Projecte Final Integrat – 99 Hores – 10 Crèdits ECTS
Fotografia – 99 Hores – 6 Crèdits ECTS
Llenguatge i Tecnologia Audiovisuals – 102 Hores – 8 Crèdits ECTS
Història de l'Animació – 99 Hores – 6 Crèdits ECTS
Dibuix Aplicat a l'Animació – 130 Hores – 6 Crèdits ECTS
Tècniques d'Animació – 135 Hores – 11 Crèdits ECTS
Guió i Estructura Narrativa – 60 Hores – 3 Crèdits ECTS
Llenguatge de Programació – 165 Hores – 9 Crèdits ECTS
Projectes de Videojocs i Entorns Virtuals – 165 Hores – 10 Crèdits ECTS
Tècniques 3D- 136 Hores – 8 Crèdits ECTS
Formació Pràctica en Empreses – 280 Hores – 12 Crèdits ECTS
Total ( 2 Cursos Acadèmics ) – 2000 Hores – 120 Crèdits ECTS