CFGS ANIMACIÓ, DISSENY DE VIDEOJOCS I ENTORNS VIRTUALS

Proporciona els coneixements tècnics i artístics per a desenvolupar projectes de Videojocs i Entorns Virtuals, des de la fonamentació teòrica fins a la producció.

Continguts

1r Curs

2r Curs

Fonaments de la Representació i Expressió Visual – 99 Hores – 6 ECTS
Formació i Orientació Laboral – 66 Hores – 3 ECTS
Mitjans Informàtics – 99 Hores – 6 ECTS
Projectes d’Animació – 200 Hores – 13 ECTS
Teoria de la Imatge – 66 Hores – 3 ECTS
Projecte Final Integrat – 99 Hores – 10 ECTS
Fotografia – 99 Hores – 6 ECTS
Llenguatge i Tecnologia Audiovisuals – 102 Hores – 8 ECTS
Història de l’Animació – 99 Hores – 6 ECTS
Dibuix Aplicat a l’Animació – 130 Hores – 6 ECTS
Tècniques d’Animació – 135 Hores – 11 ECTS
Guió i Estructura Narrativa – 60 Hores – 3 ECTS
Llenguatge de Programació – 165 Hores – 9 ECTS
Projectes de Videojocs i Entorns Virtuals – 165 Hores – 10 ECTS
Tècniques 3D- 136 Hores – 8 ECTS
Formació Pràctica en Empreses – 280 Hores – 12 ECTS
Total ( 2 Cursos Acadèmics ) – 2000 Hores