CFGM ASSISTÈNCIA AL PRODUCTE GRÀFIC INTERACTIU

Aquests estudis capaciten per idear, organitzar i dur a terme les diferents fases d’un projecte de gràfica interactiva.

Durada

El curs consta d’un total de 1600 hores, repartides en dos cursos escolars. Les classes son de dilluns a divendres de 8.00h a 14.30h.

Continguts

1r Curs

2r Curs

Anglès Tècnic – 66 Hores
Edició Web – 271 Hores
Dibuix Artístic – 99 Hores
Obra Final Integrada – 66 Hores
Dibuix Tècnic – 66 Hores
Formació i Orientació Laboral – 66 Hores
Fonaments del Disseny – 99 Hores
Multimèdia – 271 Hores
Història del Disseny Gràfic- 66 Hores
Projectes – 33 Hores
Mitjans Informàtics – 99 Hores
Pràctiques d’Empresa – 200 Hores
Tipografia – 99 Hores
Volum – Hores
Total ( 2 Cursos Acadèmics ) – 1600 Hores