CFGM ASSISTÈNCIA AL PRODUCTE GRÀFIC INTERACTIU

És una branca de la família de Comunicació Gràfica i Audiovisual. Aquest cicle pretén formar tècnics en edició i elaboració de productes gràfics per a diferents suports interactius. La realització d’elements de disseny i comunicació, la planificació i la realització de projectes gràfics en suport web i la configuració i tractament d’elements multimèdia, són algunes de les competències que l’alumne/a haurà d’assolir en la realització d’aquest cicle.

Durada

El curs consta d’un total de 1600 hores, repartides en dos cursos escolars. Les classes son de dilluns a divendres de 8.00h a 14.30h.

Continguts

1r Curs

2r Curs

Anglès Tècnic – 66 Hores
Edició Web – 271 Hores
Dibuix Artístic – 99 Hores
Obra Final Integrada – 66 Hores
Dibuix Tècnic – 66 Hores
Formació i Orientació Laboral – 66 Hores
Fonaments del Disseny – 99 Hores
Multimèdia – 271 Hores
Història del Disseny Gràfic- 66 Hores
Projectes – 33 Hores
Mitjans Informàtics – 99 Hores
Pràctiques d’Empresa – 200 Hores
Tipografia – 99 Hores
Volum – Hores
Total ( 2 Cursos Acadèmics ) – 1600 Hores